Consulting IT

Konsultujemy i doradzamy rozwiązania IT firmom MŚP.

Programista

Jak wyglądają konsultacje z nami?

Spotkania online lub w Warszawie. Wybieramy tematy z obszaru IT do konsultacji, w których masz problemy lub wyzwania i planujesz działania w najbliższych 12 miesiącach.

Jaka jest cena?
Standardowo odbywamy 5 spotkań po 1h na każdy temat. Po każdym spotkaniu opracujemy materiały i je dostarczymy. Cena za taki pakiet wynosi 950zł netto.
Cena za pojedyncze spotkanie 1h to 200zł netto.

Nowe projekty

Zaplanujemy technologie i zasoby do Twojego nowego projektu.

Zarządzanie zespołem

Przeanalizujemy komunikację w zespole, role, zadania i motywacje.

Rekrutacje specjalistów

Zaplanujemy proces rekrutacji, zweryfikujemy opis stanowiska, wymagania, benefity.

Automatyzacje procesów

Przeanalizujemy aktualne procesy i zarekomendacjemy automatyzacje ich etapów.

Zarządzanie projektem

Wesprzemy Cię w skutecznym zaplanowaniu projektu.

Jakich problemów unikniesz dzięki konsultacjom?

Nowe projekty

Planując nowy projekt z niezależnym ekspertem znasz ocenę ryzyka i koszt oszacowany rynkowo. Możesz porównać naszą ocenę Twojego planu do propozycji innej firmy lub Twojego zespołu IT co zapewni Ci lesze warunki do negocjaci cen, terminów i zasobów.

Co otrzymasz?
- szacunkową cenę projektu z podziałem na stawki specjalistów
- propozycję technologii, które zapewnią wiele lat rozwijania projektu bez długu technologicznego z niskimi kosztami zatrudnienia specjalistów w tych technologiach
- jeśli masz stary projekt i chcesz zbudować nowy z zachowaniem poprzedniego zaplanujemy to działanie

Consulting IT nowy projekt

Zarządzanie zespołem

Zespół IT w Twojej firmie powinien mieć dyrektora, kierownika technicznego, który będzie połączeniem między zarządem i programistami. Budując projekty, zatrudniając programistów potrzebny w zespole jest także project manager, który będzie kontrolował ustalone terminy i dostarczał umówione funkcjonalności projektu, aby Twoja firma mogła realizować cele biznesowe. Zaważyliśmy, że wiele firm ma problem w ustaleniu ról zaspołu IT, a sami pracownicy nie wiedzą za co odpowiadają.

Co otrzymasz?
- analizę aktulanych ról zespołu i plan na wdrożenie nowych zasad komunikacji
- rekomendację uzupełnienia zespołu lub redukcji zatrudnienia
- rekomendację do wdrożenia narzędzi do komunikacji

Consulting team managment

Rekrutacje specjalistów

Zanim rozpoczniesz proces rekrutacji należy dobrze przeanalizować jakiego programisty potrzebujesz. Dobór technologii i ilości lat doświadczenia to zdecydowanie za mało do uzupełnienia zespołu o skutecznego programistę.

Co otrzymasz?
- analizę aktulanego zapotrzebowania technologicznego w zespole
- analizę czynników motywacyjnych na poziomie firmy, zespołu IT, projektu
- profil idealnego kandydata na podstawienie analiz

Consulting recrutation

Automatyzacje procesów

W wielu firmach nadal dokumenty, dane o klientach i zamówieniach są trzymane w arkuszach kalkulacyjnych. Analizy po rekrutacjach robione są na podstawie opinii a zamówienia składane telefoniczne. Analizując procesy w firmie można zauważyć jaki jest czas i koszt wykonania ręcznych czynności na różnych etapach procesu.

Co otrzymasz?
- zamodelowane aktualne procesy
- rekomendacje automatyzacji procesów i etapów procesu

Consulting recrutation

Zarządzanie projektem

Mówi się, że w IT projekty nie kończą się na czas i w budżecie. Potwierdzamy to. Jeżeli nie ma ustalonych etapów projektu, etapy nie mają wyznaczonego czasu trwania, opisanych zadań dla programistów, programiści nie estymują czasu zadań to z pewnością projekt nie skończy się w ustalonym czasie. Jeśli jednak zadbamy o rzetelne zarządzanie w projekcie, konrolujemy, weryfikujemy jego postępy wtedy projekt powinien powstać według planu.

Co otrzymasz?
- wsparcie w rozpisywaniu zadań dla programistów
- rekomendacje narzędzi do prowadzenia projektów (zarządzanie zadaniami, repozytorium kodu)
- wsparcie w ustalaniu harmonogramu, pisaniu dokumentacji, planowaniu projektu

Consulting project

Tomasz Oszkiel, Founder & CTO

+48 513 369 123

t.oszkiel@poldevs.com

Tomasz Oszkiel

Umów się

Skontaktuj się z nami aby umówić się na pierwszą konsultację.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zobacz Politykę Prywatności.

Tomasz Oszkiel, Founder & CTO

+48 513 369 123

t.oszkiel@poldevs.com

Tomasz Oszkiel