Polityka prywatności

Poldevs Sp. z o. o.

NIP: 5252945145, KRS: 0001021405, REGON: 524551591

Adres siedziby: ul. Świętokrzyska 18/322, 00-052 Warszawa

Ostatnia aktualizacja: 6.02.2024


1. Wstęp

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. W trosce o ochronę prywatności naszych klientów i użytkowników, Poldevs Sp. z o.o. (dalej “Spółka”, “my”, “nas”) przedstawia niniejszą Politykę Prywatności, która określa zasady przetwarzania danych osobowych.


2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej jest Poldevs Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Świętokrzyska 18/322, 00-052 Warszawa.


3. Rodzaje przetwarzanych danych

3.1. Dane kontaktowe

W ramach korzystania z formularzy kontaktowych lub w przypadku kontaktu mailowego lub telefonicznego, przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.


4. Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe jedynie w celu umożliwienia kontaktu mailowego lub telefonicznego z osobami, które wyrażą taką wolę poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub wysłanie wiadomości e-mail.


5. Bezpieczeństwo danych

Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, podejmując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

6. Nieprzechowywanie danych
Nie zapisujemy danych przesłanych za pomocą formularzy kontaktowych w bazie danych. Dane są wykorzystywane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub realizacji kontaktu.


7. Udostępnianie danych

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom ani przekazywane do państw trzecich, chyba że wynika to z obowiązku prawnego.


8. Prawa użytkowników

Użytkownicy naszej strony mają prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem t.oszkiel@poldevs.com.


9. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail t.oszkiel@poldevs.com lub telefonicznie pod numerem 513-369-123.


10. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Aktualizacje będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za zrozumienie i zaufanie.