CRM dla małej firmy doradczej

CRM z modułem generatora raportu i inegracją Przelewy24.

NieruchomościDoradztwoGenerator raportu

CRM umożliwia podgląd statusów zamówień i płatności, nadawanie dostepów pracownikom, automatyzację rozpotrywania reklamacji oraz generator raportu.

Projekt powstał na zlecenie firmy Land Development, która zajmuje się obsługa prawną gruntów oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Firma realizowała wcześniej raporty dla swoich klientów, jednak cały proces był wykonywany manualnie: zamówienie raportu, płatność, przygotowanie, wygenerowanie, wysłanie raportu.

Wyszukiwarka: gruntraport.pl
CRM: panel.gruntraport.pl

Opinia Klienta

Współpraca z Poldevs to był strzał w dziesiątkę przy realizacji mojego pomysłu. Pracownicy firmy byli pomocni przy projektowaniu usługi, ale wnieśli do niej także dużo ekspertyzy i doradzili przy wyborze najbardziej atrakcyjnych rozwiązań.

Tomasz Szlązak

CEO Land Development

Architektura i technologie

AplikacjaTechnologiaFunkcje
Wyszukiwarka
(warstwa wizualna)

Next.js
 • wyszukiwanie działki
 • składanie zamówienia
 • płatność online
CRM
(warstwa wizualna)
React.js
 • generowanie raportu
 • przegląd płatności
 • przegląd statystyk
 • zarządzanie użytkownikami
API
(warstwa mechaniczna)
Laravel
 • zapisywanie danych
 • logowanie użytkownika
 • wysyłanie raportu emailem
 • generowanie raportu PDF
 • integracja z Przelewy24
 • integracja z ULDK

Projekt zbudowaliśmy na naszym silniku CRM, który zmnieszył czas realizacji i cenę o ponad 50%.

Harmonogram

 • Spotkania: analiza wymagań, research, przedstawienie rozwiązań
 • Product Design: procesy, makiety UX, projekt graficzny UI, specyfikacja
 • Development i wdrożenie Landing Page
 • Development i wdrożenie CRM

Makieta UX - widok zamówień

Przygotowaliśmy widok zamówień, który miał obejmować tabelę z dostępem do statusu płatności i statusu zamówienia oraz wygodnego oprzejścia do generowania raportu. Dodaliśmy także wyszukiwarkę, która miała ułatwić wyszukiwanie archiwalnych zamówień.

test

Makieta UX - widok generatora raportu

Widok generatora raportu został przygotowany tak aby struktura raportu w PDF odzwierciedlała kolejność kroków generatora. Kroki były także odzwierciedleniem zakresu zamówienia raportu, które składał użytkownik w landing page.

test

Logowanie do CRM

Do CRM dostęp miał CEO oraz pracownicy firmy Land Development. Dla wygodny użyliśmy adres email jako loginu.

test

Przgląd zamówień

Po zalogowaniu użytkownik przechodzi do dashboardu lub zamówień. Zamówienia przedstawiają najnowsze zamówienia ze statusem płatności (pobrane z Przelewy24 w czasie rzeczywistym) oraz statusem zamówienia. Status zamówienia zmienia się w chwili rozpoczęcia generowania raportu oraz wysłania do klienta, który złożył zamówienie. Dodaliśmy także opcję zamówienia faktury, a dane widoczne są w popupie, który wyświetla się po kliknięciu w przycisk.

test

Generator raportu - krok 1

Po przejściu do generatora wczytują się dane podane przez użytkownika podczas składania zamówienia. Pracownik firmy Land Development uzupełnia pozostałe dane wyszukując w różnych źródłach, do których firma ma dostęp. W widoku generatora zostało zmienione położenie paska kroków oraz zostały dodane dwa kroki.

test

Generator raportu - krok 3

W kolejnych krokach generatora do raportu dodawane są dane i mapy gruntu.

test

Generator raportu - krok 8

Jeżeli klient złożył zamówienie nieobejmujące któregoś elementu raportu wtedy pracownik nie wypełnia tego kroku.

test

Generator raportu - krok 10

W 10 kroku podsumowującym pracownik podpisuje się pod raportem, generuje do piku PDF i wysyła przez aplikację. Zamówienie w tym momencie jest zreazlizowane.

test

Raport PDF - widok 1

test

Raport PDF - widok 8

test

Raport PDF - widok 14

test

Przegląd i zarządzanie użytkownikami

Właściciel firmy może dodawać, edytować i usuwać użytkowników. Możliwa jest także zmiana hasła innego użytkownika.

test

Przegląd statystyk

test

Zobacz jak wdrażamy podobne oprogramowania CRM